Heikki K. Auvinen Globaalinen muutos ja kestävä kehitys (SDG)

Tiedon kongruenssiongelma kestävässä kehityksessä

Kun jälkipolvet kirjoittavat oman aikamme historiaa tulevaisuudessa, se tulee eroamaan valtamedian ja uuden tiedon tuottamiseen erikoistuneiden instituutioiden (tiede, innovaatiotoiminta ja politiikka) luomasta maailmankuvasta. Kestävä kehitys on pyhä asia, jota ei saa kyseenalaistaa. Uskonnoissakaan Jumalan olemassa oloa ei kyseenalaisteta. Jokaisella on oma käsitys jumalasta.  On myös uskontoja, joissa Jumala määritellään ihmismielen ulkoa päin.  Jumalkäsityksiin ja pyhiin asioihin liittyy aina runsaasti tabuja.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on tämän päivän uskonto, pyhä asia.  Sitä ei saa julkisesti kyseenalaistaa, vaikka se ei aina ole sitä mitä sen sanotaan olevan. Kestävä kehitys on kuin järven tai meren ulapalla etenevä vaahtopäinen aalto, johon on varautunut suuri määrä kineettistä energiaa..

Edetessään ja koossa pysyäkseen aalto käyttää tätä energiaa.  Jos energiaa on liikaa, aalto menee yli - se kuolee, menettää voimansa ja identiteettinsä.   Jos taas siinä on liian vähän energiaa, se kuolee muiden alle ja lakkaa olemasta. Aallon suhde käytettävään energiaan on oltava optimaalinen.

Konsensus-periaate

Ihmisiä yhdistävän yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohtana on yhteisöllisyydellä saavutettavien etujen suurempi merkitys ”kokonaisuuden jatkumiselle” kuin muiden lähtökohtana olevien asioiden erilaisuus ja merkitys yhteisyydelle. 

Yhteisöllisyyden perustana ovat maapallon fyysisen ympäristön lainalaisuudet, käsitykset ajasta sekä kyky vaihtaa ja hyväksikäyttää tietoja muiden ihmisten ja yhteisöjen kanssa omaan elämään liittyvän erikoisuuden säilyttämiseksi ja jatkamiseksi lisääntymisen avulla.

Tiedon luonteesta

Fyysisen tason lisäksi on olemassa yhteisöllisyyden taso, jossa tiedolla ja arvoilla on merkittävä tehtävä ihmisten välisten suhteiden ja ympäristön hallinnassa.  Ihminen voi nähdä tai kuulla asioita ilman, että fyysisessä ympäristössä ko asioille löytyisi vastinetta.  Silloin sanotaan, että ihminen puhuu pehmoisia, elää omassa maailmassaan.

Kovan ja luotettavan tiedon olemassaoloon liittyy myös ongelmia, joita ei välttämättä aina tiedosteta.  Ympäristöä koskevan tiedon hallinnassa ihminen luokittelee asioita erilaisisiin luokkiin. Luokittelut ovat vuosisatojen kuluessa kehittyneet erilaisiksi tietojärjestelmiksi – opeiksi, ohjeiksi ja kuvauksiksi todellisuudesta osa niistä myös taiteiksi.

Yhteensopivuus

Jos ihmiset tai ihmisten muodostamat yhteisöt kommunikoivat keskenään, sisältöjen ja muiden vuorovaikutukseen liittyvien tekijöiden on oltava yhteismitallisia/yhteneväisiä vuorovaikutuksen toteutumiseksi. Diplomatia, jolla on oma kielensä, on esimerkki asioiden hallinnasta monimutkaisten yhteisöjen kanssakäymisessä.

Sen sijaan globaalin maailmanyhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa tiedon yhteensopivuus on hallitsematon ongelma.  Ihmiset puhuvat eri asioista samoilla termeillä ja samoista asioista eri termeillä. Nykymaailma on täynnä semanttista melua.  Ei ole olemassa kuulonsuojaimia.  Jos olisi, kukaan ei vaivaudu käyttämään niitä.

Sosiaalinen media

Maailmanyhteisö ei toimi rationaalisella tavalla tietoyhteiskunnan meluongelmien hallitsemiseksi. Kun kansainvälinen työjärjestö ILO perustettiin 1919, sen ensimmäisenä tavoitteena ja on edelleenkin ihmisten työturvallisuuden parantaminen  ja edistäminen. Sen on toiminnallaan saavuttanut merkittäviä tuloksia.

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa asiat ovat kehittyneet vastakkaiseen suuntaan työturvallisuuteen verrattuna. Jo yli puoli vuosisataa semanttinen melu on lisääntynyt  tietokoneistamisen ja Internetin käytön lisääntyessä. Myös asioiden tahaton ja tahallinen vääristely sekä vastikkeetonta todellisuutta koskevan tiedon levittäminen ovat lisääntyneet sääntelyn kehittymisen hitauden takia. 

Sosiaalinen media on hyvä esimerkki tilanteesta, missä sääntely on tulossa vasta seuraavassa junassa, jos silloinkaan. Vain harvat mieltävät, että sosiaalinen media on myös yhteiskunnallinen ongelma. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat